+995 595 994554

გეოგრაფია                         დემოგრაფია

გადამისამართება             მოწყობილობები

ინტერესები                       ქმედება

    Geography                        Demography

   Retargeting                                Devices

        Interests                              Behavior

მოიპოვეთ, თქვენი პროდუქტის მიზნობრივი აუდიტორია საქართველოს, ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნებში
Reach a targeted audience of your product In Georgia, Europe and CIS countries

   Analytics