+995 595 994554

                 გეოგრაფია

                                  დემოგრაფია

                გადამისამართება

                          მოწყობილობები

                ინტერესები

                                           ქმედება

                                        Geography

                Demography

                                     Retargeting

                Devices

                                          Interests

                Behavior

მოიპოვეთ, თქვენი პროდუქტის მიზნობრივი აუდიტორია საქართველოს, ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნებში
Reach a targeted audience of your product In Georgia, Europe and CIS countries

   Analytics